Crefftau Ar Werth

 

Mae crefftio yn sbort, ac yn therapiwtig, ond mae angen arian i brynu deunyddiau er mwyn cadw i greftio, felli ....

 

'Rwyf wedi agor siop newydd ar-lein i geisio gwerthu rhau o'r pethau o waith llaw sydd wedi cael eu gwneud dros y cwpwl o flynyddoedd diwethaf. Mae'r siop yn rhan o'r wefan

ac fe allwch weld y pethau sydd ar werth drwy glicio - YMA!

 

Mae yna lawer mwy o eitemau i'w rhestri, ond mae yn cymeryd amser i wneud hynny, felli cofiwch am y siop pan eich bod angen carden ar gyfer unrhyw achlysur, neu rhyw rhodd fach i berson arbennig - neu efallau i chi eich hun.

 

Os ydych yn gweld rhywbeth ar y wefan yma, neu ar y blog, nad yw i fyni yn y siop ar-lein, cysylltwch a ni i weld a yw dal ar gael. Os yw, fe allwn ei rhestri nesaf yn ein siop. Neu os ydych am rhywbeth wedi eu wneud yn bwrpasol i chi, megys papurach priodas, fe allwn drafod eich anghenion

 

Os ydych yn adnabod un o'r teulu ac yn byw yn agos, pam na wnewch chi rhoi galwad ffôn i ni ac yna galw i fewn i weld rhai o'r pethau sydd gyda ni ar werth.

 

Yn achlysurol mae blychau o'r cardiau yn mynd i fyny i Gapel y Bedyddwyr, Penyparc, i'w gwerthu i aelodau ar ôl oedfaon, gyda rhan o'r arian a godwyd yn mynd at waith yr Ysgol Sul.

 

Gwyneth

Crafts For Sale

 

Crafting is fun, and therapeutic, but money is needed to buy more materials to keep on crafting, therefore ....

 

I've opened a new, online, shop to try and sell some of the hand crafted items that we've made over the last couple of years. The shop is part of the

website and you can see what we've currently got listed for sale by clicking - HERE!

 

There are a lot more things to be listed, but that takes time, so please do remember about this shop any time you need a card for any occasion, or a little gift for a special person - or perhaps for yourself.

 

If you see anything on this website, or on the blog, that isn't listed in our online shop yet, contact us to find out if it's still available. If it is we would be able to list it next in our shop. Or if you want bespoke items, such as wedding stationery, we could discuss your requirements.

 

If you know one of the family and live near, why don't you give us a phone call and then pop in to see some of the items we've got for sale.

 

Every now and then some boxes of the cards get taken up to the Penyparc Baptist Chapel where they are sold to members after the services, with a proportion of the money raised going towards the work of the Sunday School.

 

Gwyneth

 

 

Cartref / Home : Crefftau / Crafts : Crefftau Ar Werth / Crafts For Sale : Cysulltu a Ni / Contact Us : Dolenni / Links

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth