Cyfieithiadau

 

Os ydych am wneud cardiau, papurach priodas, a.y.y.b. yn ddwyieithog dyma rhai o'r geiriau fydd angen arnoch:

Translations

 

If you want to make bilingual cards, wedding stationery, etc., here are some of the words you will need:

Cyfarchion / Greetings

Penblwydd Hapus Happy Birthday
Dymuniadau gorau am benblwydd hapus iawn  Best wishes for a very happy birthday 
'Rwy'n gobeithio y bydd eich pen-blwydd yn llawn o bethau hyfryd I hope your birthday is full of lovely things 
Gobeithio y cewch chi benblwydd yn llawn o'r pethau rydych yn dymuno eu cael I hope you birthday is full of things you want to receive
Rwy'n gobeithio y byddwch yn cael penblwydd bendigedig a blwyddyn wych i ddilyn I hope you have a wonderful birthday and a fantastic year to follow
Ar dy benblwydd - Mwynha! On your birthday - Have fun!
Penblwydd Priodas Hapus Happy Anniversary
Penblwydd Priodas Aur Golden Wedding Anniversary
Penblwydd Priodas Arian Silver Wedding Anniversary
Dymuniadau Gorau Best Wishes
Diolch Thanks / Thank You
Llongyfarchiad Congratulation
Lwc Dda Best of Luck / Good Luck
Pob Lwc Good Luck
Yn dymuno pop llwyddiant i chi yn eich arholidau  Wishing you every success in your exams 
Babi Newydd New Baby
Merch  Girl
Merch Fach Little Girl
Bachgen Boy
Bachgen Bach Little Boy
Nadolig Llawen Happy Christmas
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda Merry Christmas and a Happy New Year
Ar Ddydd Eich Priodas On Your Wedding Day
Gair o Gydymdeimlad A Word of Sympathy / Condolance
Gyda Chydymdeimlad With Sympathy
Yn meddwl amdanoch yn eich amser o brofedigaeth Thinking of you in your time of bereavement
Os ydych angen clust i wrando neu ysgwydd i grio arni rwyf i yma i chi If you need a ear to listen or a shoulder to cry on I'm here for you
Mam Mum / Mother
Mam yng Nghyfraith Mother in Law
Dad / Tad Dad / Father
Tad yng Nghyfraith Father in Law
Brawd Brother
Chwaer Sister
Mamgu Grandmother - South Wales
Nain Grandmother - North Wales
Datcu Grandfather - South Wales
Taid Grandfather - North Wales
Cyfarchion o Gymru Greetings from Wales

Dyddiau'r Wythnos / Days of the Week

Dydd Sul Sunday
Dydd Llun Monday
Dydd Mawrth Tuesday
Dydd Mercher Wednesday
Dydd Iau Thursday
Dydd Gwener Friday
Dydd Sadwrn Saturday

Misoedd / Months

Ionawr January
Chwefror February
Mawrth March
Ebrill April
Mai May
Mehefin June
Gorffennaf July
Awst August
Medi September
Hydref October
Tachwedd November
Rhagfyr December

Achlysuron Arbennig / Special Occasions

Papurach Priodas Wedding Stationery
Gwahoddiad Invitation
Gwahaoddiadau Invitations
Trefn y Gwasanaeth Order of Service
Cadwch y Dyddiad Save the Date
Bwydlen Menu
Parti Party
Parti Penblwydd Birthday Party
gyda'r nos in the evening
Dyddiad Date
Ble? Where?
Pryd? When?
Ateb i Reply to
Lleoliad Location
Yn y Bore (y.b.) a.m.
Y Prynhawn (y.p.) p.m.
Dathlu Celebrate / Celebrating
Dathliad Celebration

 

 

Cartref / Home : Crefftau / Crafts : Crefftau Ar Werth / Crafts For Sale : Cysulltu a Ni / Contact Us : Dolenni / Links

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth