Gemwaith

 

Nid oeddwn wedi gwneud rhyw lawer o emwaith cyn i afiechyd ac anabledd wneud he'n amhosibl i mi gadw i weithio, dim ond gwneud rhyw freichled ar elastig a pâr neu ddau o glystdlysau nôl pan oeddwn yn y coleg. Nid oedd yr amser y pryd hynny i wneud unrhyw emwaith o ddifryf.

 

A dweud y gwir, nid oeddwn yn rhi siwr a fedrwn i wneud unrhyw fath o emwaith oherwydd syt mae cyflwr fy mreichiau a'm dwylo yn newyd o ddiwrnod i ddiwrnod, ond fe benderfynais rhoi tro arni beth bynnag.

 

Mae yna ddiwrnodau pan rwyf yn cael hi'n amhosib i wneud dim gemwaith, ac hyd yn oed ar y diwrnodau da nid wyf yn medri gwneud llawer cyn i'm dwylo fethu ag ymateb fel y dyle nhw, ond mae llawer o'r eitemau rwyf yn gwneud yn rhai bach cyflym i'w rhoi at eu gilydd os yw'r cyfan sydd angen wedi casglu at eu gilydd ymlaen llaw, sy'n rhoi llawer o foddhad o weld rhywbeth yn datblygu sy'n ddigon da i'w wysgo.

 

A beth yw'r ots os oes rhai o'r gleiniau yn cael eu colli i'r llawr - ma plant fy mrawd yn hoffi casgli'r cyfan lan i potiau bach eu hunain - ac maen't yn bwriadu gwneud rhagor o emwaith i'w mam pan fydd digon wedi casglu ganddynt - 'rwyn credu yr hoffen nhw i fi golli mwy i'r llawr er mwyn iddynt hwy cael wneud fwy o bethau gyda nhw.

 

Cliciwch drwodd i weld rhai o'r eitemau:

 

* Nid yw'r rhan Emwaith o'r wefan wedi ei gorffen eto, felli dewch yn ôl yn fuan i weld mwy. *

 

Gwyneth

Jewellery

 

I hadn't made much jewellery before worsening health and disabilities made it impossible for me to keep on working, only made a bracelet on elastic and a pair or two of earrings back when I was in college. Back then there wasn't the time to put to taking jewellery making seriously.

 

To tell you the trouth, I didn't know whether I'd be able to make any sort of jewellery because the condition of my hands and arms fluctuate from day to day, but I decided to give it a try in any case.

 

There are days when I find it impossible to make any jewellery, and even on my good days I can't make a lot before my hands start not responding as they should, but many of the items I make are reasonably quick to do if everything is collected together and sorted ahead of time, so I get a lot of satisfaction from seeing something develop that's pretty enough to ware.

 

And what does it matter if I loose my grip on some of the beads and lose them on the floor - my brother's two boys love to collect them all up intot heir own pots - and they intend to make more jewellery for their mother when they've collected enough - I think they actually want me to drop some more so that they can make more jewellery themselves.

 

Click through to see some of the items made:

 

* The Jewellery section of this website hasn't been completed yet, therefore please call back again soon to see more. *

 

Gwyneth

 

 

 

Cartref / Home : Crefftau / Crafts : Crefftau Ar Werth / Crafts For Sale : Cysulltu a Ni / Contact Us : Dolenni / Links

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth